Έτοιμες Προτάσεις

Δώρο Simple Pack
Δώρα botilia.gr
ΧΡΩΜΑ ΤΥΠΟΣ
λευκό - κόκκινο ξηρό
Σετ 2 μποτίλιες
Δώρο Luxury Pack
Δώρα botilia.gr
ΧΡΩΜΑ ΤΥΠΟΣ
λευκό - ροζέ - κόκκινο ξηρό
Δώρο Dinner Pack
Δώρα botilia.gr
ΧΡΩΜΑ ΤΥΠΟΣ
λευκό - κόκκινο ξηρό
Σετ 4 μποτίλιες
Δώρο Full Pack
Δώρα botilia.gr
ΧΡΩΜΑ ΤΥΠΟΣ
λευκό - ροζέ - κόκκινο ξηρό
Δώρο Economy Pack
Δώρα botilia.gr
ΧΡΩΜΑ ΤΥΠΟΣ
λευκό - κόκκινο ξηρό
Σετ 2 μποτίλιες
90+ /100
Autumn Red Mystery Box
Διάφοροι παραγωγοί
ΧΡΩΜΑ ΤΥΠΟΣ
κόκκινο ξηρό
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
Ελλάδα ?
Σετ 6 μποτίλιες
90+ /100
Autumn White Mystery Box
Διάφοροι παραγωγοί
ΧΡΩΜΑ ΤΥΠΟΣ
λευκό ξηρό
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
Ελλάδα ?
Σετ 6 μποτίλιες
93 /100
Κτήμα Κατσαρού Ερυθρός Κάθετη 2007 - 2008 - 2009
Κτήμα Κατσαρού
ΧΡΩΜΑ ΤΥΠΟΣ
κόκκινο ξηρό
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
Κρανιά, Όλυμπος Cabernet Sauvignon, Merlot
Σετ 3 μποτίλιες